Tedros

譚德塞被控群體滅絕罪 曾任恐怖組織頭目
替中共站台導致大瘟疫全球肆虐的世界衛生組織(WHO)總幹事譚德塞(Tedros),近日被控群體滅絕罪...
521天前